Stabilirea bugetului de slăbire

stabilirea bugetului de slăbire

stabilirea bugetului de slăbire

Proiect Legea bugetului de stat pe anul document Ministerul Finanţelor a publicat azi, pe site, Proiectul Legea bugetului de stabilirea bugetului de slăbire pe anul Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile și activităților finanțate integral din venituri proprii.

Potrivit proiectului, bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale se face de către consiliul județean prin hotărâre, după consultarea primarilor, în funcție de lungimea și starea tehnică a drumurilor; d 6. XII alin.

stabilirea bugetului de slăbire

A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. I la Legea-cadru nr.

stabilirea bugetului de slăbire

În cadrul fiecărui județ, fondul la dispoziția consiliului județean se repartizează integral în anul comunelor, orașelor și municipiilor, prin hotărâre a consiliului județean, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii așa cum sunt acestea definite de Legea nr.

Sumele repartizate potrivit prevederilor prezentului alineat se reflectă în bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, la o poziție de venituri distinctă. Pentru repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor din fond, consiliul județean are obligația ca, în termen de 5 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, să solicite în scris tuturor unităților administrativ-teritoriale din cadrul județului prezentarea de cereri pentru acordarea de sume pentru destinațiile prevăzute.

Sumele încasate în contul de disponibilități, cumulate cu sumele încasate potrivit prevederilor art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

stabilirea bugetului de slăbire

Aceștia comunică Ministerului Finanțelor modificările efectuate, concomitent cu transmiterea anexelor modificate, însușite de ordonatorul principal de credite. Aceeași încadrare se aplică și pentru cheltuielile în cadrul împrumuturilor contractate și administrate de Ministerul Finanțelor potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.

Vezi mai multe articole din categoria economic Cursul de schimb euro-leu deşi era 4,76, în proiectul de buget este stabilit un euro la 4,67 care este mai mult decât science-fiction, este o minciună gogonată.

În acest sens, în bugetul propriu al Ministerului Finanțelor, la capitolul În acest sens, în bugetul Ministerului Finanțelor, la capitolul III — Culte, lit. C — Personalul din conducerea cultelor și a unităților de cult, altul decât cel asimilat funcțiilor de demnitate publică, lit.

  • Account Options Stabilirea bugetului de slăbire Guvernelor naţionaliste le va fi mai dificil să folosească banii uniunii pentru a-şi cumpăra loialitatea votanţilor.
  • Stabilirea bugetului de slăbire. ŞTIRILE ZILEI
  • Stabilirea bugetului pentru publicitate Stabilirea bugetului de slăbire, Account Options Publicitate © Copyright - Stiri Bancare Folosim cookies pentru a va oferi o experienta cat mai placuta pe site-ul bankingnews.
  • Raportul special 22/ Stabilitatea fiscal-bugetară în UE
  • Preparare ceai verde pentru slabit
  • Prin urmare, Regulamentul UE, Euratom nr.
  • Credit ipotecar Metodologia de prognozare a veniturilor bugetare.

D — Personal clerical angajat în unitățile cultelor recunoscute din România și art. E — secțiunea a 3-a — Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute, din anexa nr. I, la Legea-cadru nr. În cazuri temeinic justificate, respectiv în condițiile extinderii activității, organul de specialitate al administrației publice centrale coordonator poate aproba creșterea numărului prognozat de personal, stabilirea bugetului de slăbire prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru anulsau a cheltuielilor de personal și a câștigului mediu corelat cu creșterea productivității muncii, la unele institute naționale de cercetare-dezvoltare, cu avizul Ministerului Finanțelor; b institutele naționale de cercetare-dezvoltare care au înregistrat profit în anul precedent pot majora cheltuielile de personal realizate în anul precedent, cu încadrarea în nivelul aprobat prin bugetele de venituri și cheltuieli, în limita unui indice de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat, care să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii.

Deși s-ar putea să nu fiu cel mai talentat individ atletic, am fost întotdeauna intrigat de industria sănătății și a sănătății. Am vise secrete de a deveni instructor de yoga, dar, din păcate, optez pentru canapea de cele mai multe ori. Acum, că noul an a început și rezoluțiile sunt încă proaspete în mintea noastră, este momentul ideal de marketing pentru fitness. Publicul dvs.

Citițiși